Vi är en politisk och religiöst obunden förening som stödjer anhöriga till de med psykisk eller fysisk ohälsa

Vårt mål är att påverka politiker, sjukvård och aktuella myndigheter så att du får allt stöd du är berättigad till !

                 


Om Anhörigföreningen Karlstad

På våra möten träffar du andra

som har liknande erfarenheter och problem som du själv

KONTO: 

Plusgiro    1003588-9 

Org.nr        874001-8398


TELEFON: 

Annemay Hidén 

070-284 62 53


ADRESS:   

Anhörigföreningen i Karlstad

c/o Hidén

Strandvägen 29

652 17 KARLSTAD

                                                                                                                                    


Bild  Annika Myhre Resfredag