Ett tillsammansarbete

Patientkontrakt

förbättringsarbete med fokus på:

  • delaktighet
  • samordning
  • tillgänglighet
  • samverkan


Patientkontrakt?

inte ett kontrakt eller ett "papper"..


utan snarare en "överenskommelse" mellan dig och "vården" med utgångspunkt från dina behov


Bakgrunden är vår tids utmaningar

  • Patientens egna resurser behöver tillvaratas för att stärka individens egen kraft samt frigöra resurser i vården till dem som behöver det
  • Tillgänglighet, samordning och delaktighet är en utmaning
  • Öka personcentrerad vård för bättre anpassning från ett patientperspektiv
  • Tjänster behöver utvecklas tillsammans i samverkan mellan patient och vårdgivare
  • Värna patientens och vårdens tid


I primärvården upplever över en miljon personer varje år att de vid sitt besök inte är delaktiga i besluten beträffande sin vård/behandling i den utsträckning de önskar (nationella patientenkäten 2018)